Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2012

ed-e
14:05
6638 e3c3 500
Reposted fromwakari wakari viapannakojot pannakojot

November 15 2012

ed-e
22:05
Moja choroba objawia się tym, że wiem, że nic nie ma sensu, bo i tak umrę.
— "Psychosis 4:48", Sarah Kane
Reposted fromharridan harridan viaKiro Kiro
ed-e
21:39
Play fullscreen
genius,
ed-e
21:36

November 13 2012

ed-e
16:36
5403 3617
goodbye
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viamaraskowa maraskowa
ed-e
14:27
Reposted fromfluoreszent fluoreszent viakamlot kamlot

November 11 2012

ed-e
19:31

November 09 2012

ed-e
13:22
6398 095b
Zed's dead
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamaraskowa maraskowa
ed-e
13:22
Piętnaście po czwartej rano wszystko wydaje się możliwe. Absolutnie wszystko.
— S. King
Reposted fromniezwykla niezwykla viamaraskowa maraskowa
ed-e
13:21
- Ilu surrealistów trzeba, by zmienić żarówkę ?
- Czterech: jeden trzyma żyrafę, drugi parska kalarepę, a szóste nie kradnij.
http://elpanda.blip.pl/
Reposted fromsawb sawb viamaraskowa maraskowa

November 06 2012

ed-e
20:17
3983 be74
Reposted fromsoll soll viakamlot kamlot

November 04 2012

ed-e
20:57
9982 da00 500
Reposted fromdeadbabe deadbabe vialinandrilla linandrilla
ed-e
20:55
Płaczę. Idę ulicą i płaczę. Łzy mi wchodzą do ust. A taki byłem wesoły nie tak dawno, tak sobie szedłem w podskokach wesoło. A teraz płaczę
— Edward Stachura
Reposted fromohshit ohshit viawrajt wrajt

November 03 2012

ed-e
14:28
Reposted fromknwk knwk viaBadyl Badyl

November 02 2012

14:45
ed-e
14:44
Reposted fromknwk knwk viasstefania sstefania

November 01 2012

ed-e
12:14

October 30 2012

ed-e
21:31
Oddaj mi swój  anewryzm za milion dochodu..Rolandzie- odparł ze smutkiem lord Tanlay- Ale daj mi wraz z nim tę matkę, która płakała z radości, że wróciłeś, tę siostrę, która zasłabła ze szczęścia na Twój widok, to dziecko, które rzuca Ci się na szyję, ten zamek, rzekę, malownicze wioski. Daj mi swój anewryzm Rolandzie, śmierć za dwa, trzy lata, za rok, pół roku, ale daj mi sześć miesięcy swego życia, tak bogatego, urozmaiconego i tak  sławnego, a będę się wówczas uważał za szczęśliwego człowieka
— Towarzysze Jehudy
ed-e
21:23
2101 177a 500
Paweł Paliński "Zapłacz, a ja cię ukoję, rzekła śmierć"
ed-e
21:04
Nie jestem z tych dusz szczęśliwych, co niesprawiedliwość przyjmują z pogodą twarzy.
— W. Szekspir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl